Betaling

Binnen 2 werkdagen ontvangt u een factuur voor de door uw bestelde wijnen. Wanneer het geld bij ons binnen is, of anders ,door overleg overeengekomen, zullen wij direct uw wijnen verzenden cq bezorgen. De goederen blijven ons eigendom totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

Levering

De aflevering van 36 flessen of een orderwaarde vanaf € 200,00 incl. BTW geschiedt franco huis per adres. Bij minder dan 36 flessen of een orderwaarde minder dan € 220,00 incl. BTW wordt € 5,00 vrachtkosten in rekening gebracht

Bezorging

Bij het opgeven van uw bestelling, kunt u een bezorgdag of een alternatief bezorgadres opgeven. Wij nemen voordat wij gaan rijden even contact met u op.

Manco of breuk

Een manco levering verzoeken wij u alleen te accepteren onder aantekening op de aftekenlijst en direct een telefonische melding aan ons, waarna wij direct tot een aanvullende levering overgaan. Een breukzending verzoeken wij u nooit te accepteren. Na uw telefonische melding gaan wij direct tot remplaceren over.

Ophalen

Uiteraard bent u altijd van harte welkom om uw wijnen in Zevenaar te komen halen. Wanneer u van te voren belt, zorgen wij dat de wijnen klaar staan. Een perfecte gelegenheid om een aantal andere wijnen te zien en eventueel te proeven.

Als een wijn uitverkocht is? Mocht een wijn onverhoopt zijn uitverkocht dan zullen wij proberen hiervoor een gelijkwaardige soort te zoeken. Uiteraard zoveel mogelijk in overleg met u.

Condities

Op alle leveringen en offertes zijn de algemene verkoop voorwaarden van de Federatie Wijn/Importgedistilleerd van toepassing welke zijn gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nummer 22/1998. Op aanvraag zenden wij u een afschrift van deze voorwaarden. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen, als gevolg van fluctuaties op de wijnmarkten door accijnswijzigingen e.d. Wij garanderen volledig de kwaliteit, herkomst en houdbaarheid van onze wijnen, mits deze onder de juiste omstandigheden zijn opgeslagen en de wijn niet langer bewaard is gebleven dan zijn afkomst en karakter toelaten. Mocht dan een bepaalde wijn niet aan uw smaak beantwoorden Ruilen wij de retour ontvangen flessen op basis van de aan u gefactureerde waarde om tegen gelijkwaardige wijn naar uw keuze uit onze geldende prijscourant. Retourzendingen zonder schriftelijke toestemming kunnen niet door ons in behandeling worden genomen. De verzendkosten zijn voor rekening van de klant